За мен

Астрологията ни информира за разположението на част от звездите и планетите по време на нашето раждане и влиянието им върху нас. Звездната снимка на небето от часа, датата и мястото на което сме поели първия си дъх, съдържа информация за избора ни в този живот – мисия, цел, посока, направление, обстоятелства, спътници…Тази снимка е нашата навигация за пътуване към собственото ни
призвание.

Зад воала се намира знанието, което отговаря на въпросите „Защо?“. Там са скрити всички причинно-следствени връзки, с които имаме контакт само ако сме в подсъзнателен режим. Това е ранната детска възраст, медитативното състояние и времето непосредствено преди заспиване и след събуждане. Когато мозъкът ни е настроен в алфа режим.

За мен
Интересът ми към „светулките“ в небето се породи в ранната ми детска възраст, когато татко ми показваше съзвездията под акомпанимента на августовските щурци и хрупащия под краката януарски сняг. Опушвахме стъкла, за да гледаме слънчевото затъмнение и на въпроса каква ще станеш като пораснеш, отговарях – космонавт. В детските ми фантазии всичко беше възможно, а Дядо Коледа живееше на Сатурн. Представях си го как се пързаля по пръстените около планетата, с шейната си и наблюдава всички ни отвисоко. И не разбирах защо много често не ми оставяше под елхата пожеланото, въпреки че бях послушна. След дългогодишно търсене намерих отговора:

– „Защото не бях послушна към себе си.“

А Вие?

Повече за мен:

 • Астролог – завършила психологическа астрология
  при Ралица Сърцанова
  Изучавала и практикувала
 • Тета птактики при Катина Груева
 • Пренареждане на Матрицата с ТЕС при Карл Досън
  Завършила
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицински Университет София
 • Банково дело в Технически Университет София
 • Изчислителна техника в Технически университет София
 • Техникум по ядрена енергетика Козлодуй
  Придобития опит споделям в книги, които може да намерите ….

Сподели ме...