40 години преход

Защо 40-тият рожден ден е толкова особен?

Казват, че е добре да го посрещнем в тишината на семейния уют.

Дали нашите предци са знаели нещо повече от нас?

Нещо, което са предавали чрез притчи от уста на ухо.

Вероятно.

Но защо е закодирано това познание и кому е нужно да се доверява безпрекословно,  на недоказуемо наследство?

Ако използваме логиката и „завъртим“ Меркурий, Венера и Земя, по техните орбити около Слънцето, бихме могли да намерим отговор на въпроса.

Периодите на точните съвпади Меркурий/Венера/Земя отбелязват 40 или 41,6 годишни цикли.

В началото и в края на всеки цикъл трите планети са най-близо една до друга в пространството. През около 1,6 години се събират отново, като в средата на 40-годишния цикъл, съвпадът между тях се „размива“ в отрязък от една осма  от орбитите им.

След което тройният съвпад започва да се „събира“ и след 40 или 41,6 години отново е точен.

Ако разполагаме с изключително точни данни за орбиталните периоди на планетите може да предвидим кога периодът е 40 години и кога 41,6.

Но да погледнем на фактите, с които обикновения човек разполага, доверявайки се на заложените в приложенията и програмите изходни данни.

Използвам приложението Stelarium за онагледяване и астрологична програма, за намирането на въпросните съвпади, както и лични изчисления, за които по-подробно може да се прочете в книгата „Забраненият календар“ – автор Магдалена Зер.

Какво показва първата картина?

Начален период, около1988 г. и краен период около 2028 г. когато Меркурий, Земя и Венера са най-близо една до друга в пространството.

Среден период 2009 г.

Около 1988 е започнал 40-годишният цикъл, който приключва около 2028г.

Психологическата интерпретация би могла да е много богата и интересна, ако някой реши да порови в миналото, с цел да се позиционира в желаното и избрано от Душата настояще.

Моделите на реакция към заобикалящата ни среда се формират в много ранна възраст и не винаги работят в наша полза.  

Поведенческият модел съдържа конструкцията Мисъл(Меркурий) + Чувство(Венера)

Периодите на двойна ретроградност на двете вътрешни за Земя планети дават възможност да преосмислим(Меркурий) собствените си избори(Венера).

А 2025г. бележи началото на края на 40-годишния цикъл.

Какво се прави преди краят?

Задълбочена равносметка на отминалия период и ново целеполагане за следващият.

Удобно кресло и пакет с пуканки  би свършил чудесна работа, за връщане на изминалия филм.

Или непромокаем костюм и професионално оборудване, за спускане в дълбините на подсъзнанието.

За по-любознателните

Забраненият календар – Магдалена Попова | izdavam.com

 

Сподели ме...